Условия за ползване

Основната цел на този документ е да запознае потребителите на интернет страницата "Плюс мен" с условията за ползване на съдържанието в него.

Това е официалната интернет страница на проекта "Плюс мен" по смисъла на разпоредбите на Закона за електронно управление (ЗЕУ) и приложимите подзаконови нормативни актове.

Съдържание

Съдържанието на тази интернет страница е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, молим да ни информирате незабавно.

Отговорност за чуждо съдържание

Министерството на здравеопазването не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, молим да ни информирате незабавно.

Инструментите и услугите на трети страни носят значителни рискове за точност и поверителност и следователно винаги са изброени на отделна информационна страница, за да помогнат на потребителя да обясни кой има достъп до неговите данни, защо и до каква степен.

„Бисквитки“

Сайтът използва „бисквитки", съгласно описаното в документа Политика за поверителност.

Авторско право

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница и нейният дизайн са обект на авторско право.

Съдържанието на сайта на проекта "Плюс мен" може да се използва свободно, освен ако изрично не е посочено, че е обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Следователно използването на текстово съдържание, снимки, видеоматериали и други визуални елементи, намиращи се на страницата, е публично и изисква единствено цитиране.

Промени

Настоящите условия за ползване на интернет страницата на проекта "Плюс мен" подлежат на промени и актуализации. Съветваме Ви периодично да ги преглеждате, за да бъдете информирани за актуалните условия за ползване на сайта.

Ако продължите да използвате сайта, Вие изразявате съгласието си с настоящите условия за ползване и всички техни актуализации.

Съгласие за употреба

Когато използвате уебсайта, приложенията и услугите, предоставяни чрез него, Вие се съгласявате с използването на технологии за събиране и съхраняване на информация за потребителите – „бисквитки“, съгласно посоченото в Политиката за поверителност.

Контакти

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на адрес:

София, 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, за Министерството на здравеопазването

Както и на имейл адресите:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

От понеделник до петък, от 9.00 ч. до 17.30 ч.,

Вашите въпроси можете да задавате и на телефоните:

+359 2/9301 152
+359 2/9301 253
+359 2/9301 119

Информацията е актуализирана на 1 март 2022 г.