Министерство на здравеопазването ръководи националната здравна политика, като приоритет в неговата дейност е осигуряването на висококачествени ваксини срещу социално значими и животозастрашаващи заболявания, поддържане на висок имунизационен обхват и опазване здравето на всеки гражданин от ваксинопредотвратими заболявания.

На този сайт ще намерите информация за ваксините в България, за схемите и начина на тяхното приложение, за заболяванията, от които предпазват, както и отговори на най-често задаваните въпроси.

След чистата вода, имунизациите са следващата ефективна здравна мярка, която ежегодно спасява милиони човешки живота в света.

Имунизацията е безопасен и лесен начин, който помага да опазим себе си, семейството си и обществото.

Без имунизации сме изложени на риск от сериозно заболяване и инвалидизиране от болести като морбили, пневмококов менингит, тетанус и полиомиелит. Много от тях могат да бъдат животозастрашаващи.

Въпреки че някои заболявания вече са рядко срещани, микроорганизмите, които ги причиняват, продължават да циркулират в някои или във всички части на света. В днешно време инфекциозните болести могат лесно да преминават граници и да заразят всеки, който не е защитен.

Поради сравнително високите нива на обхвата с имунизации, днес хората рядко се сблъскват с ваксинопредотвратимите заболявания и не осъзнават реалната полза и необходимост от имунизациите.

Не бива да забравяме, че преди въвеждането на съответните ваксини в България годишно е имало около 10 000 заболели и около 800 починали от дифтерия (1934-37 г.); през периода 1952-1960 г. от тетанус са се разболели 2 371 души, от които 464 са починали. Заболелите от морбили (1966-69 г.) годишно са били над 32 000. Сега, благодарение на имунизациите, броят на случаите на тези инфекции е намалял с около 90-100%.

Когато общата имунизационна защита спадне под определено ниво, заболяванията неизменно напомнят за себе си.

През 1986-1987 г. е регистриран рекорден брой заболели от епидемичен паротит – 102 241 случая, което е резултат от предхождащото почти 4-годишно преустановяване на плановата имунизация срещу това заболяване.

Такъв беше случаят и през 2009-2011 г., когато в страната беше регистрирана епидемия от морбили, засегнала над 24 000 лица, като 22 от тях починаха.

При високи нива на имунизационна защита, циркулацията на бактерии или вируси може да бъде намалена, което намалява шанса дори някой, който не е имунизиран, да се разболее.

Ето защо е важно да сме информирани за ваксините и тяхното място в опазването на здравето.