BCG - БЦЖ

От какво пази?

BCG (БЦЖ) ваксината е срещу туберкулоза.

Кога се поставя?

Ваксината БЦЖ се прилага от 2-я ден след раждането до изписването от родилния дом (не по-рано от 48-я час след раждането).

Неваксинираните след раждането се ваксинират най-късно до края на втория месец.

Неваксинирани деца на възраст на и над 2 месеца се ваксинират след предварителна проверка на туберкулиновата чувствителност с вътрекожния тест на Манту. Ваксинират се само отрицателните на този тест деца (с отчетен диаметър на получения при пробата инфилтрат равен или по-малък от 5 мм).

Деца от 7-месечна възраст нагоре, при които е отчетена липса на белег от БЦЖ ваксинацията при раждане се имунизират отново, при отрицателен резултат от проба на Манту.

Деца, които навършват 7 години в дадена календарна година, подлежат на проверка с проба Манту и реимунизация с БЦЖ ваксина, ако е отчетен отрицателен резултат (диаметър на инфилтрата равен или по-малък от 5 мм) от извършения тест.

Колко е ефективна?

Имунизация с БЦЖ ваксина създава защитен имунитет при 60-80% от ваксинираните деца.

При проучвания в различни държави в света е установено, че продължителността на постваксиналния имунитет варира между 15 и 50 г.

Как действа ваксината?

БЦЖ ваксината води до развитието на клетъчно-медииран постваксинален имунитет отговор, подобно на имунитета при естествена инфекция.

От проведени проучвания е установено, че ваксинацията срещу туберкулоза предпазва съществено от тежки форми на заболяването (менингит, милиарна туберкулоза), както и от белодробна туберкулоза при новородени и в минимална степен защитава организма от първична инфекция (заразяване с туберкулозни бактерии).

Как се прилага?

Поставя се строго вътрекожно в областта на рамото.

Кои са най-честите нежелани реакции?

В много редки случаи могат да се появят някои усложнения като подкожни студени абсцеси (при неправилна техника на ваксинация), дълго незаздравяващи рани (с диаметър над 10 мм при новородени или над 20 мм при реваксинирани), регионални лимфаденити, келоидни ръбци и др.

Кога е въведена имунизацията срещу туберкулоза у нас?

В България имунизацията срещу туберкулоза е въведена през 1951 г.

В кои други държави на ЕС се прилага имунизация срещу туберкулоза при деца?

Румъния, Хърватска, Литва, Латвия, Испания, Полша, Дания, Словения, Словакия.

Листовка за пациента:

Листовка