ENGERIX B - Енжерикс

От какво пази?

ENGERIX B е ваксина срещу хепатит Б вирусна инфекция, но с имунизацията детето се предпазва и от други свързани с тази инфекция заболявания – хепатит Д, хронично чернодробно увреждане и рак на черния дроб.

Кога се поставя?

ENGERIX B се прилага на новороденото още в родилния дом, през първите 24 часа след раждането. Обикновено имунизацията срещу хепатит Б се продължава с комбинирана шесткомпонентна ваксина, която се прилага 3 пъти – през втория, третия и четвъртия месец след раждането на детето. Така общият брой на дозите ваксина срещу хепатит Б стават 4.

Колко е ефективна?

Имунизация с 3-дози ваксина създава защитен имунитет при над 95% от ваксинираните деца.

При проведени проучвания в различни държави е установено, че постваксиналният имунитет при имунизирани здрави новородени с 3- или 4-дозова схема остава защитен след период от време (до 30 години) и към момента няма препоръка за прилагане на допълнителни дози ваксина срещу хепатит Б.

Как действа ваксината?

Ваксината срещу хепатит Б стимулира образуването на специфични антитела срещу HBsAg (анти-HBs антитела) – част от вируса на хепатит Б, отговорен за заразяване на чернодробните клетки.

Как се прилага?

Поставя се мускулно в бедрото на детето. По изключение ваксината може да бъде приложена подкожно при пациенти с тромбоцитопения или с нарушения в кръвосъсирването.

Кои са най-честите нежелани реакции?

Болка и зачервяване, подуване в мястото на поставяне, главоболие, умора, неразположение и повишена температура (³ 37,5°C).

Кога е въведена имунизацията срещу хепатит Б у нас?

В България имунизацията срещу хепатит Б е въведена за новородени през 1992 г.

В кои други държави в ЕС се прилага ваксина срещу хепатит Б при деца?

Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Германия, Италия, Хърватска, Унгария, Полша, Румъния, Литва, Словения, Испания.

Листовка за пациента:

Листовка на ИАЛ