Вие попитахте

На тази страница може да откриете публикувани отговори на поставените от постителите на ПлюсМен въпроси.

Кърменето не е противопоказание за ваксинация срещу варицела. Но, съгласно Кратката характеристика на прилаганата в България ваксина Варивакс, поради теоретичния риск от предаване на вирусен щам на ваксината от майка на бебе, Варивакс обикновено не се препоръчва при кърмещи жени. Ваксинирането на жени, които са серонегативни за варицела (т.е. без данни от лабораторни изследвания за преболедуване), трябва да се оценява индивидуално.

Препоръчваме да обсъдите поставянето на ваксина с Вашия общопрактикуващ лекар по отношение риска от заразяване и при преценка за полза, която надвишава риска да бъдете ваксинирана. От проведени в други държави наблюдение, не е установено предаване на ваксинален вирус чрез кърма на бебе.

Информацията за Вашите имунизации срещу COVID-19 е налична във Вашето електронно досие, повече за което може да прочетете на https://his.bg/ezdrave/ или може да подадете заявление за справка в Регионалната здравноосигурителна каса.

Не, няма нужда от притеснение по отношение на изграждането на имунитет към приложените ваксини. Човешкото тяло е създадено ежедневно да се бори с различни чужди агенти и причинители, поради което възникването на заразно заболяване след ваксинация не се приема като утежняващ фактор или причина за повтаряне на ваксините. Детето ще създаде необходимия имунитет към шесткомпонентната и пневмококовата ваксини.

По отношение на Вашите имунизации срещу COVID-19, информацията е налична във Вашето електронно досие, повече за което може да прочетете на https://his.bg/ezdrave/ или може да подадете заявление за справка в Регионалната здравноосигурителна каса.

Не, няма безплатни ваксини за студенти.

По отношение на имунизация срещу хепатит Б всяко лице, родено в България от 1992 г. насам е ваксиниран срещу хепатит Б (задължителна имунизация). В тази връзка, вероятно и Вие сте имунизирани и няма нужда от повторна имунизация.

По отношение на имунизация срещу хепатит А – към момента тя е препоръчителна за различни групи от населението, вкл. и за медицински специалисти. В аптечна мрежа може да намерите само комбинирана ваксина А и Б, която при Ваше желание може да си я закупите и поставите при ОПЛ, в РЗИ или в лечебно заведение. Схемата включва 3 дози ваксина, която може да се постави, независимо от Вашия предходен ваксинационен статус срещу хепатит Б.

За реда и начина за вписване със задна дата на приложена ваксина в медицинския софтуер на ОПЛ и отчитане на приложената ваксина към НЗОК следва да се обърнете към националната каса. В съответствие с изискванията на Наредба № 15 за имунизациите в Република България, ОПЛ е длъжен да вписва приложените ваксини за задължителни имунизации и реимунизации и в книгата за профилактични имунизации и реимунизации по образец и в имунизационния паспорт в здравноосигурителната книжка (чл. 12, ал.1). По отношение на данни за партидните номера на ваксините, подобна информация следва да е налична при ОПЛ, на документите, с които е получила съответните ваксини от РЗИ. Допълнително тази информация е налична и в РЗИ, за което лекаря може да поиска справка.

В страната няма архив на поставени имунизации. Ангажимент на лицето е да съхранява медицинската документация, свързана с приложените му ваксини.

Информация за имунизационните кабинети, в които се поставя безплатна ваксина срещу коклюш на бременни жени с документиран период на бременността – 27-36 г.с. е публикувана на следния линк: https://plusmen.bg/

МЗ осигурява ваксини срещу коклюш за изпълнение на Имунизационния календар на Република България и за имунизационната кампания за ваксинация срещу коклюш на бременни жени.

Ангажимент на вносителя е да осигури количества за продажба в аптечна мрежа, като се очаква през следващите седмици допълнителни количества да са налични.

Извършването на имунизация се осъществява след провеждане на преглед на детето и преценка на лекаря, че е клинично здраво. Това е водещото, а не преустановява приема на антибиотик.

Здравейте,

Съгласно нормативната уредба в България, всеки лекар може да поставя препоръчителни имунизации, в т.ч. и ваксина срещу варицела.

Основно задължение преди ваксинация е да запознае лицето с ползите от ваксините, рисковете от съответното инфекциозно заболяване и неговите усложнения, показанията, начина на приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти и очакваните нежелани лекарствени реакции на прилагания биопродукт.

В тази връзка, няма определени лечебни заведения за целта.

Допълнителна информация е налична и в Листовката за пациента - https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2024-01-22-133681q.pdf

При допълнителни въпроси, може да се обърнете и към нас.


Ако желаете, можете да изпратите своите въпроси към експертите от Министерство на здравеопазването, които в най-кратки срокове ще върнат отговор с подробна информация и факти, потвърждаващи становището.

Задай въпрос