Hexacima - Хексацима

От какво пази?

HEXACIMA е ваксина срещу шест заболявания: дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и инвазивни заболявания, причинени от Хемофилус инфлуенце тип Б (комбинирана шесткомпонентна ваксина).

Кога се поставя?

HEXACIMA се прилага като първична имунизация в 3-дозова схема от 6-та, 10-та и 14-та седмица след раждането.

Колко е ефективна?

В хода на клиничните проучвания е установено, че 1 месец след първична ваксинация с 3 дози, наличие на имунен отговор/4-кратно нарастване на антителата е отчетен между 88,3% и 100% за различните компоненти на ваксината.

Проучванията показват наличие на ваксинални антитела в продължителен период от време при кърмачета/малки деца.

Резултатите от дългосрочното проследяване на ваксиналната ефективност демонстрират рязко намаляване на случаите на коклюш след втората доза ваксина.

Ефективността на комбинирани ваксини, вкл. Hexacima срещу инвазивна инфекция, причинявана от Хемофилус инфлуенце тип Б, при разширено постмаркетингово обсервационно проучване е била 96,7% при завършена първична имунизация.

Как действа ваксината?

Комбинираната шесткомпонентна ваксината срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и инвазивни заболявания, причинени от Хемофилус инфлуенце тип Б стимулира имунната система да произведе специфични антитела срещу антигените (чужди протеини) на съответните причинители в нейния състав като по този начин възпрепятства проникването на дадения вирус или бактерия в човешкото тяло и предотвратява засягането на нервна система (полиомиелит, тетанус, дифтерия, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б), появата на парализа/спазъм (полиомиелит, тетанус), засягане на черния дроб и хронична увреда (хепатит Б), засягане на дихателната система (дифтерия, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б) и др.

За поддържане на защитен имунитет срещу отделните заболявания е необходимо прилагането на допълнителни дози ваксини (реимунизации), съгласно Имунизационния календар на Република България.

Как се прилага?

Поставя се мускулно в бедрото на детето. При по-големи деца (над 15-месечна възраст) е възможно поставяне на ваксината в делтоидния мускул на ръката.

Кои са най-честите нежелани реакции?

Болка, зачервяване, оток в мястото на поставяне, раздразнителност, плач, сънливост, повишена телесна температура (≥38,0°C).

Кога е въведена имунизацията срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и инвазивни заболявания, причинени от Хемофилус инфлуенце тип Б у нас?

В България имунизация срещу:

  • дифтерия е въведена през 1951 г.
  • тетанус е въведена през 1959 г.
  • коклюш е въведена през 1957 г.
  • хепатит Б е въведена през 1992 г.
  • полиомиелит е въведена през 1958 г.
  • инвазивни инфекции, причинени от Хемофилус инфлуенце тип Б е въведена през 2010 г.

В България комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и инвазивни заболявания, причинени от Хемофилус инфлуенце тип Б се прилага от 2014 г.

В кои други държави на ЕС се прилага имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и инвазивни заболявания, причинени от Хемофилус инфлуенце тип Б при деца?

Австрия, Хърватска, Словакия, Румъния, Словения, Испания и други.

Листовка за пациента:

Листовка на Европейската медицинска агенция (EMA)