TETADIF (Td) - ТетаДиф (Тд)

От какво пази?

TETADIF е ваксина, показана за реимунизация срещу дифтерия и тетанус при деца над 7-годишна възраст и възрастни.

При определени условия ваксината може да се прилага и за първична имунизация срещу дифтерия и тетанус.

Кога се поставя?

TETADIF се прилага за реимунизация в годината, в която лицата навършват 17 години, и след това в годината в която се навършват 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 и повече години (през 10 години).

Колко е ефективна?

Въвеждането на задължителна специфична имунопрофилактика на тетанус у нас доведе до рязко ограничаване на заболяемостта и смъртността от заболянето. Масовата имунопрофилактика ликвидира заболяванията от дифтерия в България. Децата до 15-годишна възраст показват най-висока степен на защита срещу дифтерия. Увеличаването на възрастта води до намаляване на процента на лицата със защитни титри на антидифтерийните антитела, най-вече при изследваните лица над 45-годишна възраст.

Как действа ваксината?

Ваксината се прилага за подсилване на изградения постваксинален имунитет при предходна имунизация и реимунизация срещу дифтерия и тетанус.

Как се прилага?

Поставя се дълбоко мускулно в делтоидния мускул на ръката.

Кои са най-честите нежелани реакции?

Местни реакции на мястото на поставянето - болка, зачервяване, оток и уплътнение, които

отзвучават за 2-3 дни.

Понякога може да има леко повишение на температурата, която преминава до 24 часа след

приложение на ваксината.

Кога е въведена имунизацията срещу тетанус и дифтерия у нас?

В България имунизация срещу:

  • дифтерия е въведена през 1951 г.
  • тетанус е въведена през 1959 г.

В кои други държави в ЕС се прилага реимунизация срещу тетанус и дифтерия при възрастни?

Кипър, Естония, Финландия, Словакия, Германия, Гърция и други.

Листовка за пациента:

Листовка на ИАЛ