Имунизация срещу M-M-RVAXPRO - ваксина срещи морбили, паротит и рубеола

Имунизация срещу морбили, епидемичен паротит и рубеола се препоръчва за:

  • лицата, родени преди 1991 г.;
  • медицински персонал, при който има повишен риск от заразяване във връзка с упражняваната професия и за който липсват данни за проведени имунизации или за протективен имунитет;
  • за всички непреболедували от рубеола и неимунизирани съгласно имунизационния календар подрастващи момичета, девойки и жени в детеродна възраст. При несигурност относно имунния статус се препоръчва имунизация без изследване, като трябва да се избягва забременяване в последващите три месеца.

Какво представляват заболяванията морбили, епидемичен паротит и рубеола?

Заболяванията са остри вирусни инфекции с висок епидемичен потенциал – причинителите им лесно се предават от болни лица на неимунни лица (непреболедували и/или неваксинирани) и могат да причинят епидемични взривове и епидемии сред население без имунна защита срещу тях. Всяко от заболяванията има характерно клинично протичане и може да бъде предотвратено с поддържане на висок имунизационен обхват (на и над 95%).

Морбили, познато още като дребна шарка, е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения.

Епидемичен паротит, познат още като заушка, е остро инфекциозно заболяване, което засяга най-често слюнчените жлези.

Рубеола е остро инфекциозно заболяване, характеризиращо се с възпаление на горните дихателни пътища, характерен обрив и засягане на плода при заболели бременни.

Как се разпространяват заболяванията морбили, паротит и рубеола?

Причинителите на морбили, епидемичен паротит и рубеола са вируси, които се отделят във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач и проникват през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите.

Важна особеност е, че при епидемичен паротит липсва кихане и кашлица.

Заразяването се осъществява при близък, непосредствен контакт на възприемчивите лица с болния.

Възможно е заразяване с вируса на епидемичния паротит чрез замърсени със слюнка на болните прибори за хранене, чаши, играчки и др.

Заразяване при рубеола се осъществява и трансплацентарно - от бременна жена към плода.

Какви са симптомите?

Морбили започва постепенно с повишаване на температурата, кихане, хрема, сълзотечение, светобоязън, груба, неповлияваща се от обичайното лечение кашлица и температура, достигаща до 38,5 - 39 ⁰С. След кратко понижение или нормализиране температурата отново се повишава до 39 - 40 ⁰С и се появява характерният макуло-папулозен обрив. Той се развива етапно, като първоначално обхваща лицето (около носа и зад ушите), шията и горната част на гръдния кош. След това ангажира тялото и крайниците. Общият вид на кожата наподобява географска карта.

В начален стадий епидемичния паротит се проявява със загуба на апетит, отпадналост, главоболие, повишена температура. Околоушните (паротитните) жлези са оточни, болезнени, кожата е опъната. Обикновено се наблюдава едностранно подуване, но постепенно се обхващат и двете жлези. Заличава се  границата между лицето и шията. Слюноотделянето намалява и се усеща сухота в устата. При част от болните може да се засегнат и мозъчните обвивки, появява се силно главоболие, спонтанно повръщане и схващане на врата.

Боледуват повече момчета на възраст до 15 години.            

Началото на рубеола е с умерено повишена температура, главоболие, миалгия и артралгия. Налице са катарален синдром, хрема, суха кашлица, хиперемия на гърлото и конюнктивите, увеличени задушни, задношийни и тилни лимфни възли (симптом на Теодор). Основен признак на заболяването е обривът, който се появява най-често към 2-3 ден от началото на заболяването, най-добре изразен по крайниците, гърба и седалището.

Кога трябва да се ваксинирам срещу морбили, паротит и рубеола?

Препоръчителна имунизация срещу морбили, паротит и рубеола може да се постави във всеки момент на лица от посочените по-горе групи, като няма горна възрастова граница за имунизация.

При необходимост два последователни приема на комбинираната ваксина морбили-паротит-рубеола могат да се приложат с минимален интервал между тях от 30 дни.

Коя ваксина срещу морбили, паротит и рубеола се прилага у нас?

В България се прилага комбинирана ваксина срещу морбили, епидемичен паротит и рубеола  - MMRVaxPro.

Виж Листавка на продукта на сайта на EMA

Кои са най-честите нежелани реакции?

Повишена телесна температура (≥38.0°C), болка, зачервяване, оток в мястото на поставяне.