M-M-RVAXPRO - ваксина срещу морбили, паротит и рубеола

От какво пази?

M-M-RVAXPRO е комбинирана ваксина срещу няколко заболявания: морбили, епидемичен паротит и рубеола, включително и вроден рубеолен синдром.

Кога се поставя?

M-M-RVAXPRO се прилага в 2 дози, разделени като 1 доза за първична имунизация от 13 месечна възраст след раждането и 1 доза за реимунизация в календарната година на навършване на 12 годишна възраст.

Колко е ефективна?

Приложението на една доза от ваксината стимулира производството на морбилни антитела, потискащи хемаглутинацията в 95%, паротитни неутрализиращи антитела при 96% и рубеолни антитела, потискащи хемаглутинацията при 99% от ваксинираните деца.

След прилагане на втора доза, са отчетени високи нива на защитни антитела при > 99% от ваксинираните срещу епидемичен паротит и рубеола и при 98,1% от ваксинираните срещу морбили.

По отношение на паротитната компонента е установено, че тя предпазва до 78% от лицата, получили една доза и до 88% от лицата, които са получили 2 дози.

От проведени проучвания е установено, че продължителността на постваксинален имунитет срещу морбили и рубеола е десетилетия, дори се приема за пожизнен.

Как действа ваксината?

Комбинираната ваксина съдържа отслабени живи вируси, които са запазили своята имуногенност (способност да предизвикват образуването на специфични антитела), но са загубили своята патогенност - болестотворност (способност да заразяват).

Ваксината предизвиква създаването на имунен отговор (хуморален и клетъчен), както е при заразяването с дивите вируси.

Как се прилага?

Поставя се мускулно или подкожно в бедрото при по-малките деца и в делтоидната област при по-големи деца, юноши и възрастни.

Кои са най-честите нежелани реакции?

Повишена телесна температура (≥38.0°C), болка, зачервяване, оток в мястото на поставяне.

Кога е въведена имунизацията срещу морбили, паротит и рубеола у нас?

В България имунизация срещу:

  • морбили е въведена през 1969 г.
  • епидемичен паротит е въведена през 1972 г.
  • рубеола е въведена през 1988 г.

Комбинирана ваксина срещу морбили, епидемичен паротит и рубеола в страната се прилага от 2001 г.

В кои други държави в ЕС се прилага комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола при деца?

Във всички държави на ЕС.

Листовка за пациента:

Листовка на Европейската медицинска агенция (EMA)