TETRAXIM - Тетраксим

От какво пази?

Ваксината TETRAXIM е показана за комбинирана профилактика на дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит.

Кога се поставя?

TETRAXIM се прилага за реимунизация в годината, в която детето навършва 6 години.

Колко е ефективна?

В клинични проучвания е установено, че при деца на възраст между 4 и 13 г. имунният отговор е висок срещу дифтерия, тетанус, полиомиелит и коклюш и надвишава определените защитни титри на антитела за дифтерия (≥ 0,1 UI/ml), тетанус (≥ 0,1 UI/ml) и полиомиелит (≥ 8 изразени чрез реципрочно разреждане при серонеутрализация). Демонстриран е анамнестичен отговор спрямо дифтерийния, тетаничния и полиомиелитния компоненти.

По отношение на коклюшните компоненти, дългосрочната им способност да намаляват честотата на коклюш е установено в 10-годишно проучване.

Как действа ваксината?

Ваксината се прилага за подсилване на изградения постваксинален имунитет при предходна имунизация и реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и инфекции, причинени от Хемофилус инфлуенце тип Б.

Как се прилага?

Поставя се мускулно в делтоидния мускул на ръката.

Кои са най-честите нежелани реакции?

Болка, зачервяване, оток в мястото на поставяне, раздразнителност, плач, безапетитие, повръщане, сънливост, повишена телесна температура (≥38.0°C), миалгия.

Кога е въведена реимунизацията с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит у нас?

В България реимунизацията с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит на 6 годишна възраст е въведена през 2008 г.

В кои други държави в ЕС се прилага реимунизацияа с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит при деца?

Унгария, Словакия, Дания, Румъния, Литва, Испания.

Листовка за пациента:

Листовка на ИАЛ