Подлежащи на имунизация / реимунизация по Имунизационния календар на Република България за 2008 г.

Ваксина срещу - прием Вид ваксина Родени Навършена възраст (от) Забележки
хепатит Б - I прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.12.2007/2008 0-24 ч  
туберкулоза - I прием БЦЖ ваксина м.12.2007/2008 48 ч  
хепатит Б - II прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.12.2007 - м. 11.2008 1 месец  
полиомиелит - I прием  тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) м.11.2007 - м. 10.2008 2 месеца  
дифтерия, тетанус и коклюш - I прием ДТК (целоклетъчна) ваксина м.11.2007- м. 10.2008 2 месеца  
полиомиелит - II прием тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) м.10.2007 - м.09.2008 3 месеца  
ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш - II прием ДТК (целоклетъчна) ваксина м.10.2007 - м.09.2008 3 месеца  
полиомиелит - III прием тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) м.09.2007 - м.08.2008 4 месеца  
ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш - III прием ДТК (целоклетъчна) ваксина м.09.2007 - м.08.2008 4 месеца  
хепатит Б - III прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.07.2007 - м.06.2008 6 месеца  
Проверка за белег след имунизация срещу туберкулоза след раждане. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и при отрицателна реакция (диаметър на уплътнението равен или по-малък от 5мм) се прилага ваксина BCG БЦЖ ваксина м.06.2007 - м.05.2008 7 месеца  
ваксина срещу морбили, паротит и рубеола - I прием триваксина морбили-паротит-рубеола м.12.2006 - м.11.2007 13 месеца  
полиомиелит - IV прием тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) м.11.2006 - м.10.2007/м.09.2006-м.08.2007 14 месеца/16 месеца* *от 01.04.2008 г.
дифтерия, тетанус и коклюш - IV прием  ДТК (целоклетъчна) ваксина 2006 до 24 месечна възраст не по-рано от една година след III прием
дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит - V прием  комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна компонента) и полиомиелит (инактивирана)* 2002 6 г *от 01.04.2008 г.
полиомиелит - V прием тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)** 2001 7 г. При навършена възраст.  Прилага се до 31.03.2008 г.
дифтерия и тетанус - V прием ДТ ваксина** 2001 7 г. При навършена възраст.  Прилага се до 31.03.2008 г.
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - II прием  БЦЖ ваксина 2001 7 г. При навършена възраст
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - III прием  БЦЖ ваксина 1997 11 г. При навършена възраст
морбили, паротит и рубеола - II прием триваксина морбили-паротит-рубеола 1996 12 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия  - VI прием  ТД ваксина 1996 12 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия  - VII прием  ТД ваксина 1991 17 г. При навършена възраст
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - IV прием  БЦЖ ваксина 1991 17 г. При навършена възраст
тетанус и дефтерия - VIII прием  ТД ваксина 1983 25 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - IX прием  ТД ваксина 1973 35 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - X прием  ТД ваксина 1963 45 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XI прием  ТД ваксина 1953 55 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XII прием  ТД ваксина 1943 65 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XIII прием  ТД ваксина 1933 75 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XIV прием  ТД ваксина 1923 85 г. При навършена възраст

Обнародвани с държавен вестник