Подлежащи на имунизация / реимунизация по Имунизационния календар на Република България за 2009 г.

Ваксина срещу - прием Вид ваксина Родени Навършена възраст (от) Забележки
хепатит Б - I прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.12.2008/2009 0-24 ч  
туберкулоза - I прием БЦЖ ваксина м.12.2008/2009 48 ч  
хепатит Б - II прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.12.2008 - м. 11.2009 1 месец  
полиомиелит - I прием  тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) м.11.2008 - м. 10.2009 2 месеца  
дифтерия, тетанус и коклюш - I прием ДТК (целоклетъчна) ваксина м.11.2008- м. 10.2009 2 месеца  
полиомиелит - II прием тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) м.10.2008 - м.09.2009 3 месеца  
ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш - II прием ДТК (целоклетъчна) ваксина м.10.2008 - м.09.2009 3 месеца  
полиомиелит - III прием тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) м.09.2008 - м.08.2009 4 месеца  
ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш - III прием ДТК (целоклетъчна) ваксина м.09.2008 - м.08.2009 4 месеца  
хепатит Б - III прием рекомбинантна хепатит Б ваксина м.07.2008 - м.06.2009 6 месеца  
Проверка за белег след имунизация срещу туберкулоза след раждане. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и при отрицателна реакция (диаметър на уплътнението равен или по-малък от 5мм) се прилага ваксина BCG БЦЖ ваксина м.06.2008 - м.05.2009 7 месеца  
ваксина срещу морбили, паротит и рубеола - I прием триваксина морбили-паротит-рубеола м.12.2007 - м.11.2008 13 месеца  
полиомиелит - IV прием тривалентна инактивирана полиомиелитна ваксина (I, II, III тип) м.09.2007-м.08.2008 16 месеца  
дифтерия, тетанус и коклюш - IV прием  ДТК (целоклетъчна) ваксина 2007 до 24 месечна възраст не по-рано от една година след III прием
дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит - V прием  комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна компонента) и полиомиелит (инактивирана)* 2003 6 г  
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - II прием  БЦЖ ваксина 2002 7 г. При навършена възраст
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - III прием  БЦЖ ваксина 1998 11 г. При навършена възраст
морбили, паротит и рубеола - II прием триваксина морбили-паротит-рубеола 1997 12 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия  - VI прием  ТД ваксина 1997 12 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия  - VII прием  ТД ваксина 1992 17 г. При навършена възраст
туберкулоза (при отрицателна проба Манту) - IV прием  БЦЖ ваксина 1992 17 г. При навършена възраст
тетанус и дефтерия - VIII прием  ТД ваксина 1984 25 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - IX прием  ТД ваксина 1974 35 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - X прием  ТД ваксина 1964 45 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XI прием  ТД ваксина 1954 55 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XII прием  ТД ваксина 1944 65 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XIII прием  ТД ваксина 1934 75 г. При навършена възраст
тетанус и дифтерия - XIV прием  ТД ваксина 1924 85 г. При навършена възраст

Обнародвани с държавен вестник